kjn: (Default)
[personal profile] kjn
A short Swedish filk, ttto "Blinka lilla stjärna" ("Twinkle, Twinkle, Little Star"). Its opening line is stolen from one of the staff at Upptech, a science centre that my daughter visited some years ago with school. I never got a handle on how to continue the song, until I saw English Chris Malme's filk of the song. It inspired me to get the following combo of borrowed and translated material:

Brinn du stora gasklot där
nu så vet jag vad du är
luftens refraktion den gör
stjärnan blinkar och förför
men planeten som är när
för mitt öga stadig är

(This is the second filk by Chris that I have translated to Swedish. The first one was Rymden är stor.)

Me

kjn

Links

Tags