kjn: (Default)
[personal profile] kjn
Today, it is exactly one hundred years since Joe Hill was murdered by the state of Utah, to some degree for the crime of filking. Salt Lake Tribune has a wonderful site documenting the events.

So last year I filked his songs "The Rebel Girl" and "It's a Long Way Down to the Soup Line". This year, I have written some new filks, and also found some old filk, based on songs written by Joe Hill.

Back in 1981, the Swedish fan, translator, and author Gunnar Gällmo was angry at Swedish sf publisher and author Sam J Lundwall due to crappy pay, so he wrote a song, first published in the fanzine Fanytt (edited by Swedish BNF Ahrvid Engholm). It's based on "Svarta präster", the Swedish translation of Joe Hill's most famous song, "The Preacher and the Slave" (which is itself based on "In the Sweet Bye and Bye").


Sam J Lundwall står upp titt och tätt
lär dig skilja på fel och på rätt
Men om du ber om en torr kaka bröd
sjunger Delta i himmelens höjd:

Du får mat, o kamrat
i Andromedas härliga stat.
Svält förnöjd!
O vad fröjd!
Du får plankstek i ljusårens höjd.

Fyrtiotretusen kronor om dan
drog han in häromåret, den fan.
Men om någon ville ha för sitt slit,
skälig lön, åkte han på en nit.

Du får mat…

Rikt som sjutton var Delta ett tag.
Sku' bli Sveriges största förlag,
Men när avtalet blev aktuellt
hade rikedomen plötsligen smält.

Du får mat…

Till Andromeda kom vi till slut,
och vår plankstek vi fick utan prut.
Men på bordet vi stirrade blekt:
det var plankan som Sam hade stekt.

Du får mat, o kamrat
i Andromedas härliga stat.
Svält förnöjd!
O vad fröjd!
Du får fibrer i ljusårens höjd.

(I've done a few minor changes for better singability compared to Gunnar's first version.)

Of course, "The Preacher and the Slave" is an excellent song, so Kate Gladstone wrote a fabolous set of new lyrics for it as well, called "Brand Name Bullies". Lyrics and recording can be found on the FilkArchive. The good thing about these is that I can skip filking that song with a clear conscience.

Instead I have filked Joe Hill's "There Is Power in a Union", based on the old spiritual "There Is Power in the Blood".


Would you be free from mundane poverty?
Then join our fandom, come join our con;
Would you your imagination make free?
Join fandom and come to the con!

There is pow'r, there is pow'r,
In a band of fannish folk.
When we share, kind to kind,
That's a pow'r, that's a pow'r,
That must be in every mind—
Sense of wonder we will find.

Would you depend on Rupert Murdoch's whim,
and only depend, on what they send?
Would you be stuck with programs that are dim,
and never discuss with a friend?

There is pow'r, there is pow'r…

If you've had 'nough of mundania's grind,
Then join our fandom, come join our con;
If for a change you would speak from your mind
Then come! Do your share, like a fan.

There is pow'r, there is pow'r…

If you like puppies to claim what you read,
Then don't say a thing, let them Hugos take,
If you want nothing but follow Vox's lead,
Look up to science fiction's wake.

There is pow'r, there is pow'r…

Come, all ye readers, from every land,
Come join our fandom, come join our con;
Then the right to share and read we demand!
Come on! Do your share, like a fan.

There is pow'r, there is pow'r…

But once I started to explore Joe Hill's songs again, I found another great idea for a fan-topical song, this time in celebration of our own brand of community-focused and -run cons. It's based on Hill's "Nearer My Job to Thee", based on "Nearer, My God, to Thee".


Nearer my con to thee,
Nearer with glee,
Three hundred in entrance fee,
But a pic is free.
My loneliness is past,
I'll meet some fans at last,
Nearer my con to thee,
Nearer to thee.

Arriv'd where my con should be,
Hucksters all I see,
Kollektinbuggin' me
As for thoughts I plea.
Nowhere to sit or speak,
Cosplayers past me streak.
Heathrow sure calm would be,
Con, compared to thee.

Nearer Swecon each day
Hiked all the way,
Nearer that con I seek,
For my kind of geek.
When I to Swecon get,
And Roscoe I have met,
More Swecons there shall be
(You) leave that to me.

Feel free to replace Swecon with the name of another con that's important to you. "Kollektinbug" goes back to the old fan classic The Enchanted Duplicator. No insult intended to cosplayers, who I often have found to the wonderful people, but they tend to value other types of events and interaction than I do.

I do have a third Joe Hill filk, though this came about when I talked about the planets with my daughter, and decided to write a song about the planets. I wanted to write a reasonably short one, but when digging up for melodies I hit on Joe Hill's "The Tramp", based on the American Civil War Song "Tramp! Tramp! Tramp!", and ended up writing a far too long song.


Håll nu klaffen och hör på
Så ska vi från solen gå
Hela vägen från Merkurius till Kuiper
På Merkurius är det hett
Och det snurrar lite lätt
Där går solen bak och fram och upp och ner

Rymd, rymd, rymd är tomt och öde
Den är knappt för livet gjord
Här på jorden är det skönt
Mycket vatten och så grönt
Det är bäst om vi kan sköta om vår jord

Venus kommer vi till näst
Och den skådar du nog bäst
Lågt på himmelen på morgon eller kväll
Den har tjocka moln som gör
Att all sin värme den medför
Är stor som jorden men het som spisens häll

Rymd, rymd, rymd är tomt och öde…

Runt oss månen snurrar kring
Och där faktiskt varit spring
För där landa Örnen juli sexti-ni
Vi åkte gånger sex ut dit
Bilen åkte runt en bit
Men någon resa till vill det inte bli

Rymd, rymd, rymd är tomt och öde…

Mars är röd och ganska kall
Vattnet rinner i små svall
Om nu solen lyser varmt en sommardag
Det är torrt och fruset här
Men en marsbil trivs nog där
De vill inte sluta upp med sitt uppdrag

Rymd, rymd, rymd är tomt och öde…

Ceres är en dvärgplanet
I ast'roidernas närhet
Men är mindre än vad jordens måne är
Dess grannar är Pallas
Juno, Vesta de kallas
Och sen många fler som Ceres bana skär

Rymd, rymd, rymd är tomt och öde…

Jupiter är allra störst
Bara solen kommer först
Stora blixtar och har månar uti mängd
Röda fläcken är berömd
Storm som ännu ej är tömd
Den har varat minst tre sekel uti längd

Rymd, rymd, rymd är tomt och öde…

Ringar kring Saturnus far
Månar uti dessa drar
Det virvlar runt vid dess poler i en ström
Metan det regnar på Titan
Iapetus är en grusplan
Enceladus is den glittrar som en dröm

Rymd, rymd, rymd är tomt och öde…

Nästan slät och så blekt blå
Se Uranus rullar på
För den lutar mer än någon annan värld
Den har kanske haft en krock
Med en annan himlakropp
Kallast av planeterna, på värme tärd

Rymd, rymd, rymd är tomt och öde…

Planeten där längst ut
Vår Neptunus sa tittut
När vi testa om tyngdlagen var korrekt
Den är blå utav metan
Luktar fisar hela da'n
Efter åtta timmars sol så är det släckt

Rymd, rymd, rymd är tomt och öde…

Pluto är en liten dvärg
Väldigt många har den kär
Den fick inte va' planet ens året ut
För man hitta många fler
Klot som uppå himlen ler
Om alla ska va' med tar det aldrig slut

Rymd, rymd, rymd är tomt och öde…

Kuiperbältet når vi sist
Där är tomt men inte trist
Plutoiderna syns knappt men finns ändå
Eris gjorde Pluto tvär
När hon spridde tvedräkt där
Men nu vi hittat fler i nästan varje vrå


It has proved to be quite the hit in my family, though I'm not that happy with the two last verses—they are a bit overlapping. I can recommend not singing every single chorus, unless one wants a pizza song.

Date: 2015-11-19 07:53 pm (UTC)

Date: 2015-11-19 10:01 pm (UTC)
ext_909977: (Default)
From: [identity profile] canyonwalker.livejournal.com
It's a big stretch to say that Joe Hill was killed "for the crime of filking." He was convicted of murdering two people, and his sentence of execution followed from that under the laws of the time. Granted, there are many apparent defects in his trial, not the least of which is that the evidence as described in the public record fails to meet the legal standard of proof beyond reasonable doubt. In such cases it is reasonable to ask whether the defendant was treated unfairly by the system and the public because of who he was. I do believe he was treated unfairly... though not because of filking. He was persecuted because he was a labor union organizer at a time when labor unions were struggling to gain acceptance legally and socially. That was doubly true for Hill's union, the IWW, which was considered especially radical.

Me

kjn

Links

Tags