kjn: (Default)
[personal profile] kjn
One of the songs I've eyed almost since I started filking actively is Ted and Kenneth Gärdestad's song Jag vill ha en egen måne ("I want a moon of my own", YouTube), a song about lost love with a title that screams science fiction.

The direct inspiration was putting Obi-Wan Kenobi's classic quote "That's no moon… it's a space station!" from Star Wars in Swedish translation into the first opening lines of the chorus.


Du har då aldrig trott på Kraften,
det passar inte för en karl.
Efter att de gått fram med kvasten,
finns inga Jedi kvar.

Du tror du vet hur allt ska vara,
du vet när allting passar sig.
Utom när jag ska förklara,
hur Kraften kan nå dig.

Det där är då ingen måne, det är en rymdstation;
den skjuter oss i bitar om en stund.
Men den har en liten ränna, som går till dess fusion,
du prickar den om Kraften din är sund.

Du flyger nu runtkring Dödsstjärnan,
och alla vänner de skjuts ned.
Vi når aldrig fram till kärnan,
När Vader oss bestred.

Använd Kraften som i dig spirar,
och datorn stäng nu och frångå.
Man rår ej för att hoppet sinar,
när man har mist R2.

||: Det där är då ingen måne, det är en rymdstation;
den skjuter oss i bitar om en stund.
Men den har en liten ränna, som går till dess fusion,
du prickar den om Kraften din är sund. :||

Me

kjn

Links

Tags