LunCon

Oct. 25th, 2016 11:51 pm
kjn: (Default)
[personal profile] kjn
Another con report filk, this one from LunCon 2016 (or perhaps the more fanhistorically correct LunCon 4). Since the con was held in Sweden and everyone present at least understands Swedish, this one is in Swedish too.

It is based on another Bellman song, Fredmans epistel 3, often known by its opening line "Fader Berg i hornet stöter" (YouTube). The tune is a menuet, possibly with substantial changes made by Bellman himself. The original song describes a very wet party, ending with the singer/narrator passing out. LunCon, on the other hand, was held in the local IOGT locale, and the only drugs served were coffee and egoboo.


Til en och hvar av Fridorna, men enkannerligen till Fia Karlsson.

- - - Fia till vår fandom stöter;
Si hur lilla Neon söter,
Gängar sig till en Con.
- - - Si hur Anglemark han gapar;
När som Torill Kornfeldt skrapar,
Generna från nån sån.
Hurra! si Fia pratar,
Fandebatter, gnor och filkar,
Föredrag och fanniskt gensvar,
||: Smörgåsar! :||
Vi Te och Kaffe tar.

- - - Dillchips bör man ha på Coner,
Äpplen, Fans som återkommer;
Stor sak uti en Bar.
- - - Tidsresor vi gör tillsammans;
Och hastigt fyller en vakans;
Barnböcker åt envar.
Hurra! si Berra visar,
Dessa filmer som vi prisar,
Skräckens vindar oss nu isar,
||: Fanficen :||
Lär oss alla tricken.

- - - Lär oss SF:s fyra fäder,
Böcker är nu bordens kläder;
Pratom nu kring ett bord.
- - - Nene Ormes kära Syster,
Vi vill se dig qvick och yster,
Språkande med vart ord.
Hurra! Kristina oss ger,
Historiken som oss omger,
Si hur Calle Werner läser,
||: Runorna. :||
Även fotnoterna.

- - - Röster hörs omkring oss mumla,
Och de UFO:n kring mig tumla,
Under Roscoes Raket.
- - - LF3 och Antipoden,
Malmöfandom, danska fansen,
Hej friskt humeur och vet!
Hurra! Si Cosmos lever;
Det går väl utan Genever,
Nya fandom vi upplever,
||: Stolt och glad :||
Fandom nu går åstad.


People well-versed in Swedish fan history will be able to find a minor mistake in the song.

Me

kjn

Links

Tags