kjn: (Default)
[personal profile] kjn
I've got quite the backlog of filk songs written this year that I haven't posted (I'm sadly behind on a lot of fannish stuff). This is another example of what can be called a double-parody: Swedish comedy group Galenskaparna did a skit and a song based on Amsterdam by Jacques Brel, called "Under en filt i Madrid" (Youtube). Swedish acafan Jerry Määttä had posted a photo of himself on a roof in Marseilles, with the subtitle "Orakad och höjdrädd på ett tak i Marseilles". All that meshed together with Swedish fan history into this new filk.


Uppå ett tak i Marseilles,
står Jerry Määttä så rädd.
Orakad uti svår blåst,
porten ner har någon låst.
Jag är nog nu litterär,
väldigt vad propert det är.
Med Brel ska jag bli så säll
bara jag når mitt hotell!

Häpna! Raketen den flyr,
mondäna världen vi skyr
Galaxy är vårat mål
åt unionen en skål.
Fanzinen roar en stund
uppå en Luncon i Lund
Ja låt mej få flyga med dej
ifrån ett tak i Marseilles!

Me

kjn

Links

Tags