kjn: (Default)
[personal profile] kjn
A discussion about light sabers in a Facebook group for Swedish sf fans led to the following quickly written filk, based on "Tänk om jag hade en sabel" (Youtube from 1965 by Cornelis Vreeswijk. Don't expect any high quality here—this was written on a lark—but it is fully singable.


Tänk om jag hade ljussabel
tänk om jag hade raket
Då vore jag presentabel
då tycker ni jag är het
Med ljussabeln kan jag skära
och sticka och göra mig fri
Raketen den har jag nära
så att jag flyr från pli

Darth Vader med svart hjälm och mask
och jag i min uniform
Vi skulle ge er alla dask
vi skulle ta er med storm
Republiken på min ära
den synen skulle ni se
Hurra för de militära
ni håller väl med om det

Nu har jag inte ljussabel
jag har ingen uniform
Jag känner mig miserabel
jag känner mig helt ur form
Det finns så många furirer
i kejsardömet här
Men jag blir aldrig konstapel
och aldrig korpralen när

På Yavin eller Alderaan
är ingen ide att bo
Jag sätter mig på kantinan
å väntar i lugn och ro
Den stora dagen är nära,
den som vi väntar på
Då kommer det militära
och målar dödsstjärnan blå

Så syns den inte i himmelen...

Me

kjn

Links

Tags