Oboe

Oct. 4th, 2017 11:16 pm
kjn: (Default)
[personal profile] kjn
In an association chain in the kitchen I somehow managed to cram together "Oh boy" (Youtube) by Peps Persson with the oboe. About half an hour later this was the result:


Oboe
Vilka vackra toner, orkestern spelar idag
Oboe
Stråkar, träblås, slagverk spelar, och de gillar ja
Så opp och hoppa de e dans ida
och en så'n dag kan man inte ligga och dra
Nej lämna de och häng med mej ut
då alla spelar, nu e kneget slut

Oboe
Hör på stämmosången, de sjunger så man blir yr
Oboe
Med fiol och tuba, blir musik till ett äventyr
Ja, tänk ändå att man kan bli så glad
av xylofoner och av rörets blad
Och barnet i en kommer hem igen
av trummors rytmer och av tvärflöjten
Oboe

Oboe
Vilka glada toner, de rycker och spritter i mej
Oboe
Tusen millioner kramar vill jag ge dej
Ja, tänk att det kan va' så lätt ibland
Så enkelt som att lyssna lite grann
och kasta loss i musikens passion
och höra värmen i en valthornston

Oboe
Sicken skänk från ovan de e å lyssna ida
Oboe
Rena gudagåvan, e de konstigt att jag e gla
Orkestern spelar ju och du e här
och änglar lyssnar i sin himlasfär
å faktiskt när man mår på detta vis
e livet som att va i paradis

Oboe! (5x)
Vilka vackra toner
Oboe! (5x)

Date: 2017-10-05 09:54 pm (UTC)
thnidu: a G-clef crossed with a lightning bolt (clef)
From: [personal profile] thnidu
Oy! (Not Öy.)

I don't know Swedish, and Google Translate does a pretty poor job of it— at least, their English for this is a mess— but at least I was able to compare it with their version of the original. Heh! (chuckle)
Edited Date: 2017-10-05 09:54 pm (UTC)

Me

kjn

Links

Tags