Alien

Oct. 21st, 2017 10:42 am
kjn: (Default)
[personal profile] kjn
Another quick new Swedish filk, but one that isn't only an instafilk. It's based on Främling (YouTube), the #1 Swedish hit during the 80's. The LP sold more than one million copies, and is still the best-selling album ever in Sweden. As comparison, for platinum a record needs to sell 40,000 copies here.


Alien, hur kommer du till mig,
Med dina stora ögon
En svag signal, långt bort nånstans
Men ändå

En alien, vad kan du säga mig
Jag ber dig, låt mig få veta
Hur kan jag svara
Kan du förklara, det för mig

Som Mona Lisa har sitt leende
Så gömmer också du en hemlighet
Stjärnor jag ser dom vill gärna få vägen till dig
Vårt universum är en evighet

Om du vill upptäcka den här med mig
Skicka signalen och visa mig hur nu i kväll
En bärvåg och jag litar på den
Sen blir vi aldrig nånsin ensamma igen

Natten finns till för stjärnors ljus
Glöm det som sker på dagen
Låt mig få svara låt mig få tyda rymdens brus

Som Mona Lisa har sitt leende
Så gömmer också du en hemlighet
Stjärnor jag ser dom vill gärna få vägen till dig
Vårt universum är en evighet

Om du vill upptäcka den här med mig
Skicka signalen och visa mig hur nu i kväll
En bärvåg och jag litar på den
Sen blir vi aldrig nånsin ensamma igen
Då blir vi aldrig nånsin ensamma igen

ETA: Made a change for better scansion

Me

kjn

Links

Tags